DEPILACIÓ LÀSER

Casa Els nostres serveis

DEPILACIÓ LÁSER SHR

QUÈ ÉS LA DEPILACIÓ LÀSER?

La depilació làser és un procediment que utilitza la llum làser per eliminar el pèl no desitjat.

Durant la depilació làser, un làser emet una llum que és absorbida pel pigment (melanina). L’energia lumínica es converteix en calor, que afecta als folicles pilosos, on es produeixen els pèls. Aquest dany inhibeix i retarda el creixement del pèl.

Encara que la depilació làser retarda eficaçment el creixement del pèl durant llargs períodes de temps, mai es produeix una depilació completa (100% del pèl) ni permanent. Durant la primera fase del tractament es requereixen varies sessions i posteriorment calen entre 1 i dues sessions anuals de manteniment per tractar el pèl residual.

La depilació làser és més eficaç per a les persones que tenen la pell clara i els cabells foscos, tot i que avui en dia, amb la tecnología d’última generació, es pot obtenir molt bons resultats en tots els tipus de pell.

QUÈ ÉS LA DEPILACIÓ LÀSER SHR?

La depilació SHR és un gran avenç en la fotodepilació. És efectiu, minimitza els temps de depilació, és pràcticament indolor i accepta tots els fototips de pell, reduint-ne els possibles efectes secundaris.

SHR significa Súper Hair Removal, una tecnologia dissenyada per a l’eliminació del pèl, que està obtenint un èxit irresistible. El sistema combina alguna de les característiques del láser Diode amb els tecnología Llum Polsada Intensa per aconseguir una depilació segura, eficient i ràpida.

 

A més de representar un gran avanç en l’eliminació permanent del pèl amb fototeràpia, el tractament amb la tecnologia SHR resulta més agradable per al pacient que amb els sistemes convencionals, convertint-se en una de les teràpies menys doloroses.

ALTA

EFICACIA

SESSIONS

MÉS RÀPIDES

SISTEMA

VERSÀTL

TRACTAMENT

SEGUR

TRACTAMENT

PRÀCTICAMENT

INDOLOR

NO CAL ATURAR

EL TRACTAMENT

A L’ESTIU

PREGUNTES FREQÜENTS

sobre la depilació làser

Depèn de la zona a tractar, però al ser una tècnica “INMOTION” la duració del tractament és fins a un 70% més ràpida en comparació amb altres tècniques de fotodepilació.

El pèl creix de forma normal durant la primera setmana fins que comença a caure una gran part d’aquests pèls a partir de la primera i segona setmana després de la sessió.

Depèn del tipus de pèl, del color del mateix, de la densitat, de la zona a tractar, del mètode que estaves fent servir per depilar-te, de la sensibilitat de la teva pell, de la fase de crexement del pèl i de la resposta del teu organisme al tractament. Són molts factors que poden influir en el nombre de sesions, però en general, la mitja sol ser de 10.

Cal tenir en compte que, un cop acabat el tractament, és necessari realitar una sessió anual de manteniment.

A diferència d’altres tecnologies, la depilació SHR és una tècnica pràcticament indolora. La sensació durant el tractament és un augment gradual de la temperatura, suau i molt agradable en les zones més grans. En les zones més sensibles o amb més concentració de pèl, la sensació és una mica més molesta però a la vegada molt tolerable.

Les nostres especialistes t’assessoran sobre la freqüència del tractament. Les sessions es van espaiant temporalment, i generalment en zones facials recomanem realitzar les primeres sessions cada 30-45 dies i posteriorment les sessions es van espaiant depenent del creixement del pèl.

No té efectes secundaris sempre que el tractament es realitzi adequadament i tenin en compte les recomanacions facilitades per les nostres especialistes. En alguns casos, apareix un envermelliment lleu de la zona tractada que remeteix en unes hores (sempre dependrà de la sensibilitat de cada pell i de la intensitat del tractament).

Podràs rasurar-te,  però recomanem fer-ho el mínim de vegades possible per tal de no sobre-estimular el pèl. Evita qualsevol mètode que arrenqui el pèl des de l’arrel.

Totes les tècniques de fotodepilació garanteixen entre un 90-95% d’eliminació total del pèl, sempre i que sigui el tractament adient en la correcta aplicació. En alguns casos determinats el pèl pot tornar a crèixer per canvis hormonals importants (embaràs, menopausa, malaltía, etc).

La depilació mitjançant làser o mitjançant llum polsada s’ha de fer sota certes condicions per ser eficaç.

Per aconseguir una màxima eficiència en la depilació, cal que la pell estigui el menys bronzejada possible i que els cabells que depilarem siguin suficientment foscos. Tot i que avui en dia, les tecnologies més novedoses permeten ajustar els tractaments per a les pells bronzejades i els pèls no tant foscos. El pèl blanc o molt ros o és impossible depilar-lo amb làser, per l’absència del pigment.

D’altra banda, l’aparell que es fa servir ha de tenir unes característiques que fan que sigui eficaç: ha de ser prou potent, tenir un espot de tractament prou gran, tenir un sistema de refrigeració de la superfície de la pell i una longitud d’ona o color de llum que s’absorbeixi suficientment pel pigment dels cabells.

Potència de l’aparell: S’ha d’administrar suficient quantitat de llum a cada pols de làser per poder destruir definitivament el fol·licle o l’arrel dels cabells. Si aquesta quantitat d’energia és inferior a un llindar determinat, els cabells poden ser destruïts, mentre que l’arrel o el fol·licle dels cabells seguirà indemne. D’aquesta arrel tornarà a sorgir la tija dels cabells passades unes setmanes, i així successivament, sense que s’aconsegueixi cap reducció en la quantitat de cabells.

Espot de tractament: els làsers eficaços en la depilació tenen un espot de tractament d’almenys 1 cm2. Si la mida d’aquest espot és menor, com que la llum es dispersa a mesura que penetra la pell, no s’aconsegueix assolir una quantitat suficient d’energia a la profunditat de la pell com per destruir l’arrel dels cabells.

Longitud d’ona: És important que els làsers emetin la llum en un color que sigui prou absorbit pel pigment dels cabells. Aquest tipus de color ho emeten els làsers de díode de 800 nm i la llum polsada. Altres làsers amb longituds d’ona més llargues, el color de les quals entra més a l’espectre de l’infraroig, no són prou absorbits pel pigment dels cabells i la seva arrel no es destrueix tan fàcilment.

Un sistema de refrigeració adequat: Encara que la pell sigui més clara que els cabells, no resulta exactament transparent i també es pot escalfar amb la llum que està destinada a destruir l’arrel dels cabells. Per aquest motiu, si un làser és prou potent, té un espot suficientment gran i la seva llum té un color que és prou absorbit, la superfície de la pell ha de ser obligatòriament refrigerada, ja que altrament podria experimentar cremades. De fet, si un làser o aparell de llum premuda no porta incorporat un sistema de refrigeració superficial de la pell, no ens enganyem, no és prou eficaç i no destrueix l’arrel dels cabells. Aquesta sol ser una de les claus que ens permet saber si un sistema de depilació és bo o no.

Naturalment, un làser o un aparell de llum polsada que no porta incorporat un sistema de refrigeració, no emet un color adequat, no té un espot ampli i no té prou potència, resulta molt més barat, però no elimina de forma definitiva el pèl.

Això té una repercussió en el preu final del servei que s’ofereix, però el client ha de tenir molt clar si prefereix pagar pocs diners per cada sessió de tractament però un nombre il·limitat de sessions de per vida, o una mica més de diners per un nombre limitat de sessions.

Abans d’iniciar el tractament es farà un diagnòstic detallat per assegurar-nos de que no hi ha incompatibilitats ni patologies de la pell que no permetin la correcta realització del procediment. Es realitzarà també un test de sensibilitat de la pell per determinar el nivell de tolerància i reacció cutània al làser amb l’objectiu d’evitar lesions o agressions cutànies i per detectar el nivell apropiat de potència a aplicar de cara a assegurar la màxima efectivitat.

 

Mitjançant d’un capçal adaptat a la zona del cos sobre la qual incideix el tractament, s’aplica el làser que emet polsos per fracció de segon, per permetre al pèl absorbir la llum i escalfar-se. Precisament és la calor el que crema el bulb pilòs i impedeix que torni a créixer el pèl. Durant aquest procés, es poden tractar molts fol·licles simultàniament, per la qual cosa aquest és molt més ràpid que el làser tradicional. Després de la sessió s’aplica una crema reparadora per calmar i hidratar la pell però és molt habitual i normal que es noti un lleu envermelliment o inflamació de les zones tractades. És signe que el tractament ha estat eficaç. Aquests efectes desapareixeran en 24-72 hores, aproximadament.

Abans del tractament:

 1. Hidratar la pell en profunditat tres dies abans com a mínim.
 2. En cas d’exposició solar o rajos UVA, advertir-ho abans de cada sessió, per ajustar els paràmetres del tractament.
 3. No depilar les zones a tractar amb cera o pinces un mes abans del tractament. Rasurar la zona perfectament amb fulla, excepte la zona facial, que la rasurarà l’operador làser el mateix dia del tractament.
 4. No aplicar productes d’autobronzejat la setmana anterior al tractament, ni decolorar el pèl a depilar mínim 15 dies abans del mateix.
 5. Tenir la pell neta i sense maquillar el dia del tractament.
 6. No utilitzar cosmètics que continguin àcid glicòlic o retinoic en els tres dies previs al tractament, ni tampoc aplicar desodorant abans ni després de la sessió (zona aixella).
 7. Si la pell pateix cloasma o tendència a lahiperpigmentación, emprar despigmentant local durant les dues setmanes prèvies al tractament.
 8. En el cas que es pateixi herpes labial habitualment (més d’una vegada per mes), adverteixi al professional que li atengui.

Després del tractament:

 1. Utilitzar crema protectora, mantenir la pell hidratada.
 2. Evitar inflamació de les zones tractades per aplicació immediata d’altres productes cosmètics que continguin alcohol.
 3. No exfoliar ni fregar la zona depilada.
 4. No realitzar mètodes d’eliminació del pèl (cera o pinces) ni abans ni després de la sessió.
 5. Evitar exposició solar intensa o rajos UVA durant els primers 3 dies posteriors a la sessió.
 6. En cas d’aparèixer qualsevol vermellor fora de lo normal, inflamació o canvis de coloració de la pell, notificar-ho al centre. En cap cas automedicarse.
 7. No realitzar exercicis físics, ni banys en piscines, ni saunes en 24-48 hores.
 8. No utilitzar aigua calenta en 24-48 hores.

Són contraindicacions absolutes:

 • Fotosensibilitat o reaccions adverses de la pell a l’exposició de la llum, per malaltia o fàrmacs.
 • Tractament amb àcids retinoics. S’ha d’abandonar o estar sense tractament com a mínim set mesos.
 • Àrea ocular, tret que existeixi protecció.
 • Àrees amb neoplàsies o tumors malignes.
 • Persones inmunosuspresores, malaltes de càncer o seguint un tractament oncològic.

Són contraindicacions relatives:

 • Embaràs i lactància.
 • Alt risc de cicatriu queloide o de grans dimensions.
 • Pacients diabètics descompensats per riscos d’úlceres per cremades en extremitats inferiors.
 • Desaconsellem la depilació de zones properes als ulls.
 • Desaconsellem també realitzar el tractament en zones de mal suport (zona interna de l’orella, oïda, nasal), zones mucoses o zones amb tatuatges.
 • Àrees recentment depilades amb cera, pinces, màquina elèctrica…, per haver eliminat el pèl existent.
 • Persones amb infeccions actives en la pell (herpes zóster o simple, varicel·la, impétig contagiós, etc.).
 • Persones amb trastorns que suposin una deterioració important de l’estat de salut (febres) o que estiguin prenent certs medicaments.

RESERVA LA TEVA

VALORACIÓ GRATUÏTA

PREGUNTA’NS O RESERVA

PER WHATSAPP

RESERVA LA

TEVA CITA ONLINE

REGALA

EL TRACTAMENT

PROMOCIONES EXCLUSIVAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

CONTACTA
1
💬 escríbenos si necesitas ayuda
Hola! Sóc la Laia de La Cabina.
En què et puc ajudar?