Avís Legal

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta web. (www.lacabinanatural.com)

Nom Comercial: La Cabina – Natural Care
Domicili Social: Carrer Pau Alsina 96, 08024 Barcelona
CIF / NIF: 39434179N
Telèfon: 622 250 151  /  931 271 582
E-Mail: info@lacabinanatural.com
Nom de domini: www.lacabinanatural.com

OBJECTE

La Cabina, com a responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

La Cabina, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al  web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

LA CABINA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Aquest web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. D’aquesta manera les  cookies s’establiran de forma que les seves dades siguin recordades evitant que sigui necessària la seva nova introducció en posteriors visites a la nostra web.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En aquest cas, La Cabina manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del link, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

LA CABINA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a info@lacabinanatural.com

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Cabina està totalment compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

La Cabina, responsable de tractament, informa que les seves dades seran tractades per a la prestació dels serveis contractats o sol·licitats, màrqueting i enviament d’informació promocional i comercial que pugui ser del seu interès. El tractament es durà a terme en execució del contracte o precontracte (pressupost comercial), en persecució d’interès legítim del responsable i / o amb consentiment de l’interessat, segons el cas.

No es realitzarà cessions de dades, llevat obligació legal. Pot accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercitar la resta de drets que li reconeix la legislació vigent, mitjançant correu electrònic dirigit a info@lacabinanatural.com. Així mateix, posem a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

  • Dades del responsable del tractament.
  • Dades tractats.
  • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
  • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són de La Cabina Natural, o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de La Cabina.

 

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’ambdues parts, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, Hedonai compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 

La Cabina, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’aquesta, sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant la següent adreça de correu electrònic info@lacabinanatural.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.

CONTACTA
1
💬 escríbenos si necesitas ayuda
Hola! Sóc la Laia de La Cabina.
En què et puc ajudar?